تلفات شبکه توزیع آب تهران به ۱۱ درصد رسیده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر اینکه آب به حساب نیامده در تهران به حدود ۲۳ درصد رسیده است، گفت: حدود ۱۱ درصد از این رقم مربوط به تلفات شبکه توزیع آب استمدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر اینکه آب به حساب نیامده در تهران به حدود ۲۳ درصد رسیده است، گفت: حدود ۱۱ درصد از این رقم مربوط به تلفات شبکه توزیع آب است

به گزارش جمهوریت، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران؛

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر اینکه آب به حساب نیامده در تهران به حدود ۲۳ درصد رسیده است، گفت: حدود ۱۱ درصد از این رقم مربوط به تلفات شبکه توزیع آب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار