نخستین ارزیابی رییس مجلس از لایحه بودجه 98
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مسئله نقدینگی و فربه شدن دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور، گفت: بار اصلی بودجه کشور به سمت اموراجرایی می‌رود که باید این مسئله متناسب شود.

آخرین اخبار