امروز ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱:۲۳ ب.ظ
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۱۷۷ سد بزرگ کشور در ۶ حوضه آبریز بالغ بر ۹۵ سد کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره دارند.

آخرین اخبار