امروز ۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۴:۰۸ ب.ظ
رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند؛ مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.

آخرین اخبار