در نماز واجب، خواندن سوره‌های سجده دار جایز نیست

آخرین اخبار