در حالی که نسبت برابری دلار به یورو 1.14 است و قیمت یورو به این نسبت از نرخ دلار بالاتر است، در سامانه سنا نرخ دلار 892 تومان بیشتر از یورو است.
در این وانفسای اقتصاد ، رئیس جمهور و وزرای اقتصادی اش گم شده اند. روحانی از صحبت با مردم پرهیز دارد و مقامات ارشد حتی صحبت های تکراری شان برای آرام کردن فضا را تکرار نمی کنند.

آخرین اخبار