جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با جمهوریت خبر داد:
نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مطرح می کند که ائمه جمعه کشور برای انقتاد از دولت تحت فشار هستند و بعضا اذعان دارند که در صورت عدم تخریب دولت از آن ها انتقاد می شود.

آخرین اخبار