امروز ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱:۰۸ ب.ظ
شبکه اینستاگرام صفحه امیر حسین مقصودلو ملقب به امیرتتلو را مسدود کرد. این اقدام از شب گذشته در خصوص محتویات مطالب صفحه تتلو رخ داد. مطالبی که حاوی محتوای ترویج خشونت علیه زنان به خصوص خشونت جنسی بوده است

آخرین اخبار