آذری جهرمی:
وزیر ارتباطات از ارائه برنامه ایران دیجیتال تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: در وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی کمیته هایی برای مقابله با تاثیرات تحریم تشکیل شده است.

آخرین اخبار