ایران یکی از دشمنان سایبری بزرگ آمریکا است. این کشور، چند سال پس از روسیه و چین به عنوان تهدید سایبری ظاهر شد. چندین حمله سایبری بسیار آسیب زا انجام داده و به یک تهدید بزرگ تبدیل شده که روز به روز هم بدتر می‌شود.
"ترامپ" دوست دیکتاتور ها است/ اعمال دوباره تحریم ها می تواند باعث هماهنگی و اتحاد بیشتری بین چین، روسیه و ایران شود. به نظر می رسد ترامپ تمرکز خود را بر روی تغییر رژیم قرار داده است در حالی که هیچ برنامه مشخصی ندارد و اصلا نمی داند با تغییر رژیم به دنبال چیست.همین رفتار ها است که روشن می کند سیاست های ترامپ در قبال ایران بسیار نا مشخص و غیر منطقی است.

آخرین اخبار