هواداران عصبی تیم ملی فوتبال برزیل با حمله به صفحه شخصی بازیکن خود، او را تهدید به مرگ کردند.

آخرین اخبار