محققان آمریکایی بانداژ هوشمندی ابداع کرده اند که وضعیت زخم های مزمن را کنترل می کند و درمان های دارویی مناسبی را برای التیام زخم ارائه می دهد.

آخرین اخبار