امروز ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲:۴۲ ب.ظ
قاسمی گفت: بانک‌ها با ارائه انواع سرویس‌های رایگان و عدم چرخش پول در سیستم بانکی، به پارکینگ مجانی برای نقدینگی تبدیل شده اند.
نمایندگان ملت مطرح کردند؛
دولت برای کاهش بدهی خود به بانک ها، سهام شرکت ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک ها واگذار کرد و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره ها این اتفاق رخ داده است. از سوی دیگر برخی از قوانین کشور هم این اجازه را به بانک ها داده است تا در سرمایه یک یا چند شرکت سرمایه گذاری کنند.

آخرین اخبار