با رای اکثریت سهامداران بانک صادرات ارسلان فتحی پورعضو هیات مدیره بانک صادرات شد.

آخرین اخبار