با توجه به توافقی بودن قیمت در بازار، عرضه ها در چند نوبت بازنگری و با قیمت های پایین تر صورت گرفت و در نهایت معاملات قطعی شد.

آخرین اخبار