امروز ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۳:۰۸ ب.ظ
در جلسه هیئت دولت بررسی شد؛
برنامه حمایتی دولت از خانوارهای کم درآمد، نحوه تأمین منابع و کیفیت بسته حمایتی افراد و خانوارهای موردحمایت بررسی شد.

آخرین اخبار