امروز ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲:۳۹ ب.ظ
وزیرنفت، مطرح شدن بحث دو نرخی شدن قیمت بنزین را شایعه دانست و گفت: اکنون درباره این موضوع چیزی در دولت تصویب نشده است.

آخرین اخبار