مصرف انگور ،عرق خارشتر،آویشن ،پونه ،زنجبیل ،رازیانه و پیاز راهکارهای خانگی برای درمان بی اشتهایی در اثرگرمازدگی هستند.

آخرین اخبار