رقابت سنگین میان سوزوکی و ب ام و برای میزان سود به ازای هر خودرو که طی سال های اخیر نزدیک بود بالاخره به نفع سوزوکی شد.

آخرین اخبار