امروز ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۴:۲۸ ب.ظ

تعبیر خواب هدهد

دیدن هدهد خبر خوش بود.دیدن هدهد خبر خوش بود.

انسان در زمانی که به خواب می رود امکان دارد یک سری وقایع و نمادهایی را در خواب خود ببیند، که از نظر معبران معانی مختلفی دارد.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی هدهد را درخواب بیند، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است.

اگر بیند هدهد بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن هدهد در خواب چهار وجه است. اول: خیر. دوم: خوشی. سوم: بزرگی. چهارم: ظفر یافتن.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن هدهد خبر خوش بود.

 

منبع: آکاایران

 

انتهای پیام/

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.