ظرفیت بدن انسان در تحمل شتاب چقدر است؟

در این ویدئو پاسخ سوال "بدن انسان چه شتابی را می تواند تحمل کند؟" را می توانید مشاهده کنید.در این ویدئو پاسخ سوال "بدن انسان چه شتابی را می تواند تحمل کند؟" را می توانید مشاهده کنید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.