تعبیر خواب قیچی

قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است.قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است.

انسان در زمانی که به خواب می رود امکان دارد یک سری وقایع و نمادهایی را در خواب خود ببیند، که از نظر معبران معانی مختلفی دارد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است.

مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدایی.

قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید یا اگر در دست دیگری ببینید تعبیری متفاوت دارد ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول. قیچی تفتین و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است و چنانچه در دست دیگری باشد خواب شما خبر می دهد که در مورد شما دو نفر متفقا فتنه می کنند.

اگر در دست شما باشد این شما هستید که به کمک دیگری فتنه می کنید و نفاق به وجود می آورید.

مثلا با کمک همسرتان یا خواهر و برادرتان. ممکن است این کار عمدی نباشد ولی به هر صورت هست.

این تعبیر در صورتی است که قیچی محور خواب باشد ولی اگر محور نباشد اثر کلی ندارد.

 

منبع: بیتوته

 

انتهای پیام/

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.