نحوه محاسبه سرعت اینترنت و سرعت دانلود بر اساس کیلوبیت و کیلوبایت

حتما متوجه شده‌اید که بین سرعت سرویس اینترنت و سرعت دانلود اینترنت شما اختلاف وجود دارد.

به گزارش جمهوریت ;

حتما متوجه شده‌اید که بین سرعت سرویس اینترنت و سرعت دانلود اینترنت شما اختلاف وجود دارد. آشنا نبودن با نحوه محاسبه سرعت اینترنت بر اساس کیلوبیت و کیلوبایت (Bit/Byte) مشکلاتی را برای کاربران ایجاد کرده و به همین دلیل قصد داریم شما را با نحوه محاسبه آن آشنا کنیم.

بیشتر کاربران، سرعت اینترنت خود را بر اساس سرعتی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) با واحد کیلوبیت بر ثانیه (Kbps) به آن‌ها می‌فروشند محاسبه می‌کنند. در واقع هر فردی که از شرکت سرویس‌دهنده اینترنت، یک خط اینترنت پرسرعت درخواست می‌کند، شرکت اینترنتی نیز برای کاربران خانگی یا سازمان‌های مختلف بر اساس میزان سرعت و حجم درخواستی، سرویس‌های مختلفی را با سرعت‌های ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ و سرعت‌های بالاتر بر اساس سرعت کیلوبیت بر ثانیه معرفی می‌کند. اما زمانی که کاربر فایلی را دانلود می‌کند، سرعت دانلود با سرعت اینترنتی که خریده متفاوت است و گمان می‌کند شرکت ارائه دهنده اینترنت به او کم‌فروشی می‌کند. اما این مشکل به دلیل آشنا نبودن با نحوه محاسبه سرعت اینترنت بر اساس کیلوبیت و کیلوبایت (Bit/Byte) به وجود آمده که به همین دلیل در ادامه با چگونگی محاسبه آن آشنا می‌شویم.

محاسبه سرعت اینترنت

نحوه محاسبه سرعت اینترنت

سرعت سرویس‌هایی که از سوی شرکت‌های اینترنتی معرفی می‌شوند، بر اساس واحد کیلوبیت بر ثانیه (Kilobit per second) محاسبه می‌شود. حرف b کوچک مخفف کلمه بیت است و به همین دلیل واحد Kbps به معنای کیلوبیت بر ثانیه خوانده می‌شود که برای سرعت اتصال به اینترنت به کار می‌رود. در طرف دیگر، واحد کیلوبایت بر ثانیه (KiloByte per second) وجود دارد که حرف B بزرگ مخفف کلمه بایت است و به همین دلیل واحد KBps به معنای کیلوبایت بر ثانیه خوانده می‌شود. این واحد برای سرعت دانلود فایل از اینترنت به کار می‌رود و هر کیلوبیت (Kb) برابر ۱۰۲۴ بیت و هر کیلوبایت (KB) برابر ۱۰۲۴ بایت است.

کاربران سرویس‌های اینترنتی برای محاسبه سرعت دانلود سرویس خود می‌بایست سرعتی که توسط شرکت‌های اینترنتی به آن‌ها ارائه می‌شود را بر عدد ۸ تقسیم کنند تا سرعت دانلود آن‌ها مشخص شود؛ زیرا هر ۱ بایت اطلاعات از ۸ بیت ساخته می‌شود و سرعت ارائه شده از سوی شرکت‌ها نیز بر اساس بیت فروخته می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کاربران زمانی که از برنامه‌های مدیریت دانلود یا سایت‌های سنجش سرعت اینترنت استفاده می‌کنند دچار سوءتفاهم می‌شوند؛ چرا که سرعت اینترنت خود را بر اساس واحد کیلوبایت بر ثانیه (KBps) مشاهده می‌کنند. برای مثال کاربری که با سرعت اینترنت ۱۲۸Kbps (سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) از این برنامه‌ها و سایت‌ها سرعت خود را می‌سنجد، سرعت دانلود خود را معادل ۱۶KBps (سرعت ۱۶ کیلوبایت بر ثانیه) مشاهده می‌کند.

به عنوان نمونه، اگر شما اینترنت ADSL با سرعت ۱۲۸Kbps (سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) خریداری کنید، سرعت دانلود شما حداکثر ۱۶ کیلوبایت بر ثانیه خواهد بود. برای انجام این محاسبه عدد ۱۲۸ را بر عدد ۸ تقسیم کرده‌ایم. همچنین هر مگابایت معادل ۱۰۲۴ کیلوبایت است؛ از این رو یک سرویس اینترنتی ۲ مگابیت بر ثانیه برابر ۲۰۴۸ کیلوبیت است. برای انجام این محاسبه ۲۰۴۸ را بر عدد ۸ تقسیم کرده‌ایم که عدد ۲۵۶ به دست می‌آید؛ در واقع سرعت دانلود شما با سرویس ۲ مگابیت بر ثانیه باید حدود ۲۵۶ کیلوبایت بر ثانیه باشد.

جدول تبدیل واحدهای سرعت در اینترنت

سرعت سرویسحداکثر دانلود در بهترین شرایط
۱ مگابیت بر ثانیه (۱۰۲۴ کیلوبیت)۱۲۸ کیلوبایت بر ثانیه
۲ مگابیت بر ثانیه (۲۰۴۸ کیلوبیت)۲۵۶ کیلوبایت بر ثانیه
۳ مگابیت بر ثانیه (۳۰۷۲ کیلوبیت)۳۸۴ کیلوبایت بر ثانیه
۴ مگابیت بر ثانیه (۴۰۹۶ کیلوبیت)۵۱۲ کیلوبایت بر ثانیه
۸ مگابیت بر ثانیه (۸۱۹۲ کیلوبیت)۱۰۲۴ کیلوبایت بر ثانیه
۱۶ مگابیت بر ثانیه (۱۶۳۸۴ کیلوبیت)۲۰۴۸ کیلوبایت بر ثانیه

چند درصد از کاربران سرعت واقعی اینترنت خود را می‌دانند؟

بر اساس بررسی‌هایی که از تعدادی از مشتریان سرویس اینترنتی ۱۲۸Kbps (سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) انجام شده، نتیجه زیر به دست آمده است:

۱٫‌ فقط ۱۰ درصد مشتریان از میزان سرعت سرویس اینترنتی خود بر اساس واحد مناسب آگاهی داشتند.

۲٫ ۳۵ درصد از مشتریان سرعت سرویس اینترنتی خود را بر اساس کیلوبایت ب رثانیه (KBps) اعلام کردند.

۳٫ ۲۵ درصد از مشتریان از مفهوم واحد‌های Kbps (کیلوبیت بر ثانیه) و KBps (کیلوبایت بر ثانیه) برای سنجش سرعت اینترنت خود آگاهی نداشتند.

۴٫ ۳۰ درصد از مشتریان نیز جوابی برای پرسش‌های مطرح شده، عنوان نکردند.

محاسبه سرعت اینترنت

کدام بهتر است؟ سرویس اشتراکی یا اختصاصی؟

کاربرانی که قصد دارند یک سرویس اینترنت با سرعت خوب بخرند، باید به اشتراکی یا اختصاصی بودن آن توجه داشته باشند. به طور کلی سرویس‌های اینترنتی در دو دسته اشتراکی (Shared) و اختصاصی (Dedicated) قرار می‌گیرند و برخی از کاربران به تفاوت این دسته‌ها توجه نمی‌کنند. در واقع کاربران باید برای میزان مصرف و سرعتی که به آن نیاز دارند یکی از دو دسته اشتراکی و اختصاصی را انتخاب کنند؛ چرا که میزان سرعت و حجم انتقال داده‌ها در این دسته‌ها با یکدیگر متفاوت است. از این رو بر اساس مصوبه ۱۵۲ کمیسیون سازمان تنظیم مقررات رادیویی، تمامی ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی وظیفه دارند تا سرویس‌های اشتراکی خود را با ضریب ۱ به ۸ و سرویس‌های اختصاصی را با ضریب ۱ به ۱ به کاربران خود ارائه کنند. البته برخی از کاربران در زمان خرید سرویس خود به این نکته توجه نمی‌کنند و زمانی که سرعت آن‌ها به صورت چشمگیری کاهش پیدا می‌کند، از سرویسی که شرکت اینترنتی به آن‌ها ارائه کرده است ناراضی هستند. از این رو قبل از خرید سرویس اینترنتی به اشتراکی یا اختصاصی بودن آن توجه کنید.

سرویس اشتراکی:

کاربری که یک سرویس اشتراکی با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه خریداری می‌کند به دلیل اینکه این سرویس اشتراکی است، پهنای باند‌ آن حداکثر با ۸ کاربر دیگر به اشتراک گذاشته می‌شود و در زمان‌هایی که مصرف کاربران زیاد است، سرعت این سرویس به اندازه یک‌هشتم سرعت اولیه کاهش پیدا می‌کند و به ۱۶Kbps (سرعت ۱۶ کیلوبیت بر ثانیه) می‌رسد. هرچند امروزه بسیاری از شرکت‌های اینترنتی برای افزایش رضایت مشتریان خود، سرویس‌های اشتراکی را مانند سرویس اختصاصی به کاربران خود ارائه می‌کنند.

سرویس اختصاصی:

سرویس‌های اختصاصی با ضریب ۱ به ۱ ارائه می‌شوند و به همین دلیل بسیاری از کاربران و شرکت‌ها از این سرویس استفاده می‌کنند و میزان هزینه پرداختی آن نسبت به سرویس‌های اشتراکی متفاوت است. کاربری که یک سرویس اختصاصی خریداری می‌کند، تمام پهنای باند سرویس مذکور فقط به او اختصاص می‌یابد. برای مثل کاربری که یک سرویس اختصاصی ۱۲۸Kbps (سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) می‌خرد به دلیل اینکه این سرویس اختصاصی است، پهنای باند‌ آن در تمام طول شبانه‌‌روز همان سرعت ۱۲۸Kbps (سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) خواهد بود.

محاسبه سرعت اینترنت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.