سطح برگ تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‎دهد

یک عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان گفت: سطح برگ رشد و تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‎دهد.

به گزارش جمهوریت ;

یک عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان گفت: سطح برگ رشد و تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‎دهد.

حدیث زارع‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهارکرد: مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر بر پتانسیل تولید علوفه در گیاهان علوفه‌ای را بافت خاک، PH بارندگی و درجه حرارت است.

وی ادامه داد: سطح برگ یک متغیر کلیدی برای مطالعات فیزیولوژی از جمله رشد گیاه، جذب نور، کارایی فتوسنتزی و … است.

زارع‌منش اضافه کرد: سطح برگ به شدت رشد و تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‎دهد.

این دکترای زراعت خاطرنشان کرد: با افزایش تراکم، ماده خشک گیاهان علوفه‌ای هر گیاه کم می‌شود ولی وزن خاک اندام‌های هوایی در واحد سطح افزایش می‌یابد که رقابت برای نور، آب و عناصر غذایی در بین بوته‌ها از عوامل موثر در کاهش عملکرد عنوان می‌شود.

وی یادآور شد: از دیدگاه علم زراعت نسبت برگ به ساقه یکی از شاخص‌های رشد گیاهان زراعی محسوب شده که از نقطه نظر میزان تولید مواد فتوسنتزی و نیز از جنبه ارزش غذایی علوفه استحصالی حائز اهمیت است.

زارع منش گفت: هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، میزان ماده خشک برگ‌ها بیشتر از ماده خشک ساقه‌ها است و با توجه به اینکه برگ‌های گیاه در مقایسه با ساقه‌ها از درصد پروتئین کمتر و الیاف بیشتری برخوردارند، این موضوع از نقطه نظر کیفیت و در ارتباط با ارزش غذایی علوفه دارای اهمیت است.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.