کاهش بودجه سازمان بازرسی و افزایش قابل توجه بودجه سازمان زندان‌ها

رییس جمهور امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ را به قوه مقننه ارائه کرد.

به گزارش جمهوریت ;

کاهش بودجه سازمان بازرسی و افزایش قابل توجه بودجه سازمان زندان‌ها

رییس جمهور امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ را به قوه مقننه ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، در پی کاهش بودجه پیشنهادی برخی نهادها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ بودجه پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور با کاهش ۸۴۴۰ ملیون ریالی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۸۶۸۶۹۰ ملیون ریالی را به خود اختصاص داده است. 

این در حالی است که با بررسی جداول لایحه بودجه پیشنهادی مشخص می شود سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در سال ۱۳۹۷ بودجه مصوبی بالغ بر ۱۱۷۴۳۳۵۱ را به خود اختصاص داده بود در لایحه پیشنهادی بودجه با افزایش ۵۴۶۳۱۴۴ ملیون ریالی سهم ۱۷۲۰۶۴۹۵ ملیون ریالی را به دست آورده است. 

سازمان زندان و سازمان بازرسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.