نیاز فوری کشور به ۴۲۰۰ تخت توانبخشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی جغتایی، روز چهارشنبه در حاشیه بیست و دومین سمینار طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا نظام سلامت و رفاه با هم یکی بوده و این مسئله سبب ارائه خدمات بهتر در حوزه‌هایی همچون خدمات توانبخشی شده است.

به گزارش جمهوریت ;

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی جغتایی، روز چهارشنبه در حاشیه بیست و دومین سمینار طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا نظام سلامت و رفاه با هم یکی بوده و این مسئله سبب ارائه خدمات بهتر در حوزه‌هایی همچون خدمات توانبخشی شده است.

وی با اشاره به اینکه به گفته کارشناسان تجمیع خدمات توانبخشی در یک وزارتخانه می‌تواند باعث ارائه خدمات بهتر و جامع‌تر به بیماران شود، گفت:‌ توانبخشی هم نیاز به خدمات پزشکی و هم مراقبتی و هم نیاز به خدمات مشاوره‌ای، حرفه‌ای و نگهداری دارد و بازتوانی فقط جسمی نیست و روانی و اجتماعی نیز در این مقوله باید در بیمار در نظر گرفته شود.

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، ادامه داد: برنامه ملی توانبخشی در صورت تصویب با کمک همه نهادها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌تواند سبب هماهنگی بیشتر در زمینه خدمات توانبخشی شود که پیش نویس آن در حال حاضر تهیه شده است.

جغتایی گفت:‌ در حال حاضر در سراسر ایران ۲۰۰ تخت توانبخشی داریم در حالی که نیاز فوری به ۴۲۰۰ تخت وجود دارد.

وی افزود: اگر بتوانیم توانبخشی را ارتقاء دهیم نیاز به خدمات درمان را کم کرده‌ایم و باید توجه داشت که خدمات توانبخشی در صورتی که به صورت تیمی ارائه شود نتایج جامع‌تر و مطلوب‌تری را به همراه خواهد داشت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.