مصرف بهینه و کنترل هزینه ها مهمترین راهبرد تامین اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی درخشان در جلسه شورای مدیران درمان این سازمان که با موضوع “تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر درمان سازمان تامین اجتماعی” برگزار شد، اظهار داشت: نحوه مصرف بهینه باید با تغییر فرهنگ و رفتار تمامی کارکنان انجام پذیرد و در این خصوص به خرد جمعی رسید.

به گزارش جمهوریت ;

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی درخشان در جلسه شورای مدیران درمان این سازمان که با موضوع “تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر درمان سازمان تامین اجتماعی” برگزار شد، اظهار داشت: نحوه مصرف بهینه باید با تغییر فرهنگ و رفتار تمامی کارکنان انجام پذیرد و در این خصوص به خرد جمعی رسید.

وی افزود: در بخش درمان، استانداردهایی وجود دارد که ضمن رعایت این موارد و حقوق بیماران، باید برنامه ریزی منظم و دقیقی در نحوه مصرف داشت.

درخشان ابراز امیدواری کرد با استفاده بهینه از منابع موجود و صرفه جویی در مصارف، بتوان در مدیریت هزینه ها گام های موثری برداشت.

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت از سال ۹۳ در بیمارستان های دولتی شروع شد، گفت: این طرح در راستای ساماندهی خدمات بیمارستانی و حمایت مالی از بیماران بستری در بیمارستان های دولتی، استاندارد سازی خدمات هتلینگ، رایگان شدن زایمان طبیعی، ساماندهی خدمات بیماران صعب العلاج، ارتقای اورژانس کشور، ارتقای کیفیت خدمات و مراقبت های سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته انجام شد.

 محمد خلخالی افزود: صیانت و حمایت مالی از مردم و کاهش سریع پرداخت های سنگین درمان بیماران، ایجاد عدالت و سهولت در دسترسی مردم و بیماران به خدمات با حفظ کرامت آنان و بهبود کیفیت و ارتقای سطح خدمات بیمارستانها و تجهیز و بهبود استاندارد مراکز ارائه خدمات در حوزه سلامت، از مهمترین اهداف طرح تحول سلامت است.

وی با اشاره به آسیب شناسی این طرح توسط کارشناسان حوزه سلامت گفت: پایدار نبودن منابع مالی، مصرف ناکارای منابع محدود مالی، آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح تحول سلامت و عدم همراهی کادر پزشکی و پرستاری، از علل ناکارآمدی اجرای برنامه تحول سلامت به شمار می رود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.