شکنجه اشتباهی رهبر انقلاب توسط ساواک

محمدرضا علی‌حسینی عباسی هم بند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای باید بازجویی می‌شد سرباز به بند آمد و گفت: علی حسینی کیه؟ آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: من هستم.

به گزارش جمهوریت ;

محمدرضا علی‌حسینی عباسی هم بند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای باید بازجویی می‌شد سرباز به بند آمد و گفت: علی حسینی کیه؟ آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: من هستم. سرباز گفت: بیا به اتاق بازجویی.

عقیق: سید محمد جواد موسوی زندانی سیاسی قبل از انقلاب که به حبس ابد در رژیم گذشته محکوم شده بود از خاطرات زندان خود و شکنجه ها گفت. وی گفت: «محمدرضا علی‌حسینی عباسی» در رژیم گذشته به علت به علت ایجاد گروه ابوذر در شهر نهاوند و مبارزه علیه رژیم پهلوی دستگیر شد.

خاطره جالبی را تعریف می‌کند که او با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم بند بود یک روز سرباز به بند آمد تا مرا به اتاق بازجویی ببرد به جای اینکه اسم کامل مرا صدا کند فقط نام حانوادگی مرا صدا کرد و گفت علی حسینی کیه؟ آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ دادند من هستم. بازجو گفت: سریع پیراهنت را روی سرت بکش تا به اتاق بازجویی برویم. رهبر انقلاب به بازجویی رفت و شکنجه شد و بعد مشخص شد فرد مورد نظری که باید بازجویی می‌شد محمدرضا علی‌حسینی عباسی هم بند آیت‌الله خامنه ای بود.

همچنین او ذکر می‌کند آیت‌الله خامنه‌ای در زندان و موقع هواخوری به هم بند خود محمدرضا علی‌حسینی عباسی می‌گفت بیا تصورکنیم الان مشهد هستیم در فلان خیابان هستیم و به بستی فروشی می‌رویم و بستنی می‌خوریم.

منبع: فارس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.