دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال مصوبه سران قوا و هیات محترم وزیران و الزام تدوین دستور العمل اجرایی، ضوابط و دستورالعمل مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۹۷.

به گزارش جمهوریت ;

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال مصوبه سران قوا و هیات محترم وزیران و الزام تدوین دستور العمل اجرایی، ضوابط و دستورالعمل مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۹۷.۱۰.۱۶ مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

گفتنی است، موضوع تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مدتی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده و مصوباتی از شورای عالی سران سه قوه و هیأت وزیران را نیز اخذ کرده است.

بر اساس این دستور العمل کلیه خودورهای مشمول مصوبات مذکور، امکان ترخیص از گمرکات را خواهد داشت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.