مسئولیت چالش‌های کشور را نباید به گذشتگان یا رقبا پاس داد

رییس شورای شهر تهران گفت: باید به حل چالش‌های کشور بیندیشیم؛ نه آن که با مسکن یا فرافکنی مسئولیت آن را به گذشتگان یا رقبا پاس دهیم.

به گزارش جمهوریت ;

مسئولیت چالش‌های کشور را نباید به گذشتگان یا رقبا پاس داد

رییس شورای شهر تهران گفت: باید به حل چالش‌های کشور بیندیشیم؛ نه آن که با مسکن یا فرافکنی مسئولیت آن را به گذشتگان یا رقبا پاس دهیم.

به گزارش ایلنا، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در صفحه توییتر خود نوشت:

در دو سال پیش‌رو با پدیده چالش‌های همزاد مواجهیم؛ بحران‌هایی که همزمان یکدیگر را تشدید می‌کنند، از بحران اقتصادی تا رکود صنایع و کاهش ارزش پول ملی، نارضایتی‌های صنفی و معیشتی مسائل فراوانی ایجاد می‌کند که باید به حل آن اندیشید؛ نه آن که با مسکن یا فرافکنی مسئولیت آن به گذشتگان یا رقبا پاس داده شود.

index

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.