امروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۳ ب.ظ

هیچ دولتی نمی‌تواند ظرفیت‌های بخش خصوصی را نادیده بگیرد

کیانوش جهانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سخنان وزیر بهداشت در آیین افتتاحیه بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی تفاوتی با آنچه قبلا در این خصوص عنوان شده بود ندارد، افزود: هیچ دولتی نمی تواند ظرفیت‌های بالقوه و پتانسیل بخش غیردولتی در حوزه های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، درمان و …را نادیده بگیرد و قدر مسلم دستور قبلی وزیر بهداشت مبنی بر احصاء نظرات خبرگان و بررسی آیین نامه تاسیس مراکز خصوصی آموزش پزشکی و عندالزوم بازنگری در آن و صحبت های امروز وزیر از محل یک دغدغه نشات می‌گیرد و آنهم دغدغه شکلگیری گفتمان مشترک بر سر استانداردها و ضوابط آموزشی و رعایت آن هاست و در این بین تفاوتی میان بخش دولتی یا غیر دولتی نه باید و نه می‌تواند باشد.

به گزارش جمهوریت ;

کیانوش جهانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سخنان وزیر بهداشت در آیین افتتاحیه بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی تفاوتی با آنچه قبلا در این خصوص عنوان شده بود ندارد، افزود: هیچ دولتی نمی تواند ظرفیت‌های بالقوه و پتانسیل بخش غیردولتی در حوزه های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، درمان و …را نادیده بگیرد و قدر مسلم دستور قبلی وزیر بهداشت مبنی بر احصاء نظرات خبرگان و بررسی آیین نامه تاسیس مراکز خصوصی آموزش پزشکی و عندالزوم بازنگری در آن و صحبت های امروز وزیر از محل یک دغدغه نشات می‌گیرد و آنهم دغدغه شکلگیری گفتمان مشترک بر سر استانداردها و ضوابط آموزشی و رعایت آن هاست و در این بین تفاوتی میان بخش دولتی یا غیر دولتی نه باید و نه می‌تواند باشد.

وی ادامه داد: انحصار آموزش به بخش دولتی با هیچ منطقی سازگار نیست و البته هم زمان دغدغه و تاکید جدی وزیر بهداشت بر رعایت کامل ضوابط و استنداردهاست و امروز هم در راستای مواضع قبلی به صراحت عنوان کردند که حتی ذره ای از استانداردها و ضوابط کوتاه نخواهند آمد.

به‌گفته جهانپور، همه تلاش ها بر سر شکل گیری گفتمآن مشترک و وفاق بر سر ضوابط و رعایت آنها تحت تولیت وزارت بهداشت بعنوان متولی سلامت و آموزش پزشکی است و البته در این مسیر هیچ تفاوتی میان بخش دولتی و غیردولتی پذیرفته نیست و هرگونه معیار ارزش گذاری در این رابطه صرفا بر مبنای عملکرد ضابطه مند و استاندارد است نه بر پایه دسته بندی های دولتی و غیردولتی و ضوابط مورد وفاق، خط قرمز این مسیر خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.