بازدید تیم های ارزیاب از پایگاه‌های سلامت شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که توسط ۷ تیم ارزیاب انجام شد، عملکرد ۶ پایگاه برون‌سپاری شده دبستان، فرجام، حکیمیه، گرگان، گلبرگ، شقایق و پایگاه ضمیمه مرکز خدمات جامع سلامت دگمه چی مورد پایش قرار گرفت.

به گزارش جمهوریت ;

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که توسط ۷ تیم ارزیاب انجام شد، عملکرد ۶ پایگاه برون‌سپاری شده دبستان، فرجام، حکیمیه، گرگان، گلبرگ، شقایق و پایگاه ضمیمه مرکز خدمات جامع سلامت دگمه چی مورد پایش قرار گرفت.

ارزیابان در این بازدید وضعیت شاخص‌های سامانه سیب، فرایند ارائه خدمات و وضعیت نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات در پایگاه‌های مذکور را بررسی کرده و نتایج ارزیابی‌ها در نشستی در مرکز بهداشت شمال بررسی شد.

محمد شریعتی مدیر دفتر گسترش و توسعه شبکه‌های بهداشتی وزارت بهداشت، با اشاره به‌ضرورت افزایش سطح آگاهی پرسنل حوزه بهداشت، گفت: رعایت دستورالعمل‌ها موجب تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه خواهد شد.

همچنین، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خاطرنشان کرد: نتایج گزارش‌های ارائه‌ شده در راستای بهبود وضعیت موجود و رفع مشکلات در  واحدهای تحت پوشش دانشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.