آيا مي توان در اعتكاف روزه هاي قضا را بجا آورد؟

عقیق:درگرفتن روزه قضا در اعتكاف، اين گونه پاسخ داده شده:.

به گزارش جمهوریت ;

عقیق:درگرفتن روزه قضا در اعتكاف، اين گونه پاسخ داده شده:

همه مراجع عظام تقليد ، گرفتن روزه قضا براي معتكف را جايز مي دانند.

پي نوشت:

العروة الوثقى، كتاب الاعتكاف، م ۴٫

منبع:انوارطاها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.