جلسه کارگروه حوادث غیرمترقبه وزارت بهداشت تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت که بازدیدی از مناطق سیل زده داشت، گزارشی از بازدیدها و نیز وضعیت بهداشتی مناطق درگیر ارائه داد.

به گزارش جمهوریت ;

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت که بازدیدی از مناطق سیل زده داشت، گزارشی از بازدیدها و نیز وضعیت بهداشتی مناطق درگیر ارائه داد.

دکتر مالمیر نماینده سازمان بسیج جامعه پزشکی نیز از اقدامات انجام شده بسیج جامعه پزشکی گزارش جامعی را ارائه کرد.

دکتر توکلی رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت و مشاور وزیر نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده بر پیگیری مشکلات در مناطق سیل زده تاکید کرد.

نماینده سازمان مدیریت بحران، نماینده معاونت پرستاری و مسئول دفتر کاهش خطر بلایا نیز ضمن تشکر از اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده در eoc گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کردند.

همچنین نماینده معاونت اجتماعی گزارشی از اقدامات انجام شده با خیرین و تیم‌های سازمان‌های مردم نهاد ارائه کرد.

خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور و رئیس مرکز هدایت و عملیات بحران وزارت بهداشت درخصوص اقدامات انجام شده در eoc وزارت بهداشت و تعامل کلیه سازمانها با این مرکز توضیح داد و از حاضران درخواست کرد تا پایان تعطیلات به عنوان رابطین در زمان حوادث با eoc در ارتباط باشند.

در پایان این جلسه قائم مقام رئیس سازمان در امور مدیریت بحران ضمن جمع بندی مطالب، از نمایندگان حاضر در جلسه خواست تا پایان تعطیلات به عنوان نماینده‌های سازمان‌ها و معاونین به صورت آنکال با eoc ارتباط داشته باشند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.