هر که مالش بیش مسئولیتش بیشتر

خبرگزاری میزان- امام صادق علیه السلام در حدیثی یکی از یارانش را نسبت به مسئولیت مال برحذر می دارد.

به گزارش جمهوریت ;

خبرگزاری میزان- امام صادق علیه السلام در حدیثی یکی از یارانش را نسبت به مسئولیت مال برحذر می دارد.

هر که مالش بیش مسئولیتش بیشترامام صادق علیه السلام می فرماید: ای سدیر! هرچه مال وثروت کسی بیشتر شود بار مسئولیت او نزد خدای متعال سنگین تر می شود. پس تا می توانید خود را از این بار سنگین آسوده کنید! سدیر پرسید: ای پسر پیامبر،چگونه؟ فرمود به اینکه با اموال وامکانات خود،نیازها واحتیاجات برادران را برآورده وبرطرف کنید.

عبادت واقعی چیست؟

میان حق وباطل جز کم عقلی فاصله نیست

امالی شیخ طوسی ج ۱/ ص۳۰۹

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.