۷۱۴ماموریت سازمان اورژانس بابل در طرح نوروز

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در طرح امداد نوروزی که با ۷ایستگاه سلامت و ۱۲پایگاه فعال و ۱ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۹۵ پرسنل در طح امداد نوروز از ۹۶٫۱۲٫۲۵تا ۹۷٫۰۱٫۰۵ ، ۷۱۴ماموریت انجام داده است.

به گزارش جمهوریت ;

۷۱۴ماموریت سازمان اورژانس بابل در طرح نوروز

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در طرح امداد نوروزی که با ۷ایستگاه سلامت و ۱۲پایگاه فعال و ۱ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۹۵ پرسنل در طح امداد نوروز از ۹۶٫۱۲٫۲۵تا ۹۷٫۰۱٫۰۵ ، ۷۱۴ماموریت انجام داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و ستاد اطلاع رسانی سازمان اورژانس بابل، سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در طرح امداد نوروزی که با  ۷ایستگاه سلامت و ۱۲پایگاه فعال و ۱ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۹۵ پرسنل در طح امداد نوروز  از ۹۶٫۱۲٫۲۵تا ۹۷٫۰۱٫۰۵ ۷۱۴ماموریت انجام داده است.

لازم به ذکر است از همه ماموریت ها ،۳۰۱ماموریت آن شهری ۳۹۴ماموریت جاده ای و ۱۹ماموریت هم ایستگاه سلامت بوده است و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درطرح امداد نوروزی امسال شهری ۱۲دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۱۹دقیقه بود.

همچنین در این مدت سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۱۵۳ماموریت تصادف انجام داده است و ۳۲۷بیمار و مصدومان را به بیمارستان‌های شهرستان بابل منتقل کرده اند ،بعداز ماموریت‌های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورژانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۴۷مورد وماموریت تنفسی با ۲۰مورد و ماموریت سکته مغزی با ۸مورد بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.