حکم شرعی معاینات پزشکی توسط پزشک غیر هم جنس

در مواردی که مستلزم لمس و نظر حرام است تا به مرحله ضرورت نرسیده جائز نیست.در مواردی که مستلزم لمس و نظر حرام است تا به مرحله ضرورت نرسیده جائز نیست.

موضوع این نوشتار یک حکم شرعی پر کاربرد است. این حکم در عین حال که بسیار ساده و زود فهم است اما آنگونه که باید به اجرا در نمی آید و همین بی اطلاعی از کیفیت دقیق اجرای آن سبب شده تا رعایت درست آن از سوی متدینین موجب تعجب یا اعتراض عده ای نا آگاه به اصل حکم شود.

 

آیت الله مکارم شیرازی

مادام که دسترسی به پزشک همجنس است به غیر همجنس مراجعه ننماید، مگر در موارد ضرورت یا جایی که همجنس توانایی کافی ندارد.

سوال:در صورتی که عمل جرّاحی، یا پانسمان، منوط به نظر یا لمس عورت باشد، آیا اولویّت با هم جنس است؟

جواب:همجنس اولویّت دارد.

چنانچه در شهری هم پزشک زن و هم پزشک مرد باشد، مراجعه بیمار زن به پزشک مرد در دو صورت زیر چه حکمی دارد؟

الف) در صورت تساوی علمی و مهارت تخصّصی دو پزشک (زن و مرد).

جواب:الف) اگر احتیاج به معاینه بدنی و نظر و لمس داشته باشد باید به پزشک زن رجوع کند.

 

مطابق نظر آیت الله سیستانی

 

پرسش:گاهی پزشک معالج، لازم می بیند که بخشی از بدن زن نامحرم را باز کند و احیاناً ممکن است آنجا، از جاهای حساس باشد جز آلت تناسلی آیا باز کردن بدن نامحرم به هنگام معاینه و یامعالجه جایز است؟

 

اولاً:با وجود پزشک زن هر چند با پرداخت ویزیت گران؟

ثانیاً:بیماری چندان مهم نیست، ولی به هرحال او مریض شده و به پزشک مراجعه کرده است.

ثالثاً: اگر پزشک بخواهد به آلت تناسلی نگاه کند حکم آن چیست؟

پاسخ:

۱ ـ. با وجود پزشک زن، مراجعه به پزشک مرد جایز نیست مگر آنکه حق ویزیت آنقدر زیاد باشد که او از عهده پرداخت آن نتواند بیرون آید.

۲ ـ. و اگر در آن صورت ترک معالجه به ضرر و زیان افتد و یا به رنجی گرفتار شود که تحمل پذیر نیست، جایز است.

۳ ـ. به هر تقدیر باید به اندازه ضرورت و ناچاری اکتفا شود و اگر معالجه بدون نگاه مستقیم میسر باشد مانند نگاه در صفحه مانیتور و یا در آینه، احتیاط ترک نشود.

پرسش:مراجعه یک خانم به دکتر مرد در صورتی که دکتر زن حاذق تر از وی را سراغ نداشته باشد چه حکمی دارد؟ و همچنین جهت انجام عمل پزشکی مثل سونوگرافی و رادیولوژی رجوع یک خانم به پزشک مرد چه حکمی دارد؟

پاسخ:اگر زن برای علاج مرضی ناچار شود که نزد پزشک مرد برود و آن پزشک به لحاظ تخصص بهتر باشد و یا عنایت بیشتری به مریض می نماید، رفتن نزد پزشک مرد اشکال ندارد؛ و چنانچه معالجه متوقف بر نگاه به بدن زن یا لمس آن با دست باشد جایز است؛ و چنانچه بتواند به یکی از آن دو (دیدن و لمس) اکتفا کند، دومی جایز نیست.

 

حضرت آیت الله خامنه ای:

اگر ضرورت ندارد و لمس و نظر حرام می شود جائز نیست.

حضرت آیت الله صافی:

با وجود مماثل مراجعه به نامحرم جائز نیست.

حضرت آیت الله بهجت:

در مواردی که مستلزم لمس و نظر حرام است تا به مرحله ضرورت نرسیده جائز نیست.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:

در صورتی که مستلزم نگاه و لمس باشد جائز نیست.

 

منبع: فردا

 

 

انتهای پیام/

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.