۲۰ هزار نفر روستاییان مسیر سیلاب باید جابجا شوند

نماینده ویژه استاندار لرستان در دورود گفت: برخی شایعات مبنی بر آسیب بدنه سد مروک دورود و احتمال شکستگی این سد به هیچ عنوان صحت ندارد اما با توجه به شدت بارش ها این سد در حال سرریز شدن است.

به گزارش جمهوریت ;

20 هزار نفر روستاییان مسیر سیلاب باید جابجا شوند

نماینده ویژه استاندار لرستان در دورود گفت: برخی شایعات مبنی بر آسیب بدنه سد مروک دورود و احتمال شکستگی این سد به هیچ عنوان صحت ندارد اما با توجه به شدت بارش ها این سد در حال سرریز شدن است.

محمدرضا صفی خانی گفت: بنا بر اعلام امور آب، ۳۰ سانتی متر تا سرریز شدن سد باقی مانده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ظرفیت رودخانه تیره تکمیل شده، سرریز سد مروک مشکلات جدی و خطر برای شهروندان دورود به همراه دارد.

وی تصریح کرد: سد مروک در بالادست دورود ۱۰۵ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد که عملیات ساختمانی سرریز آن تکمیل نشده است.

صفی خانی ادامه داد: خروجی سد مروک ۳۸ متر مکعب در ثانیه و ورودی آب این سد از محل سد کمال صالح اراک، ۸۰ متر مکعب در ثانیه است.

وی با تاکید بر اینکه نگرانی تخریب و رها شدن ۱۰۵ میلون متر مکعب ذخیره کمال صالح وجود ندارد گفت: چنانچه بارش های پیش بینی شده ی هواشناسی رخ دهد، خطر طغیان رودخانه شهر وجود دارد.

وی افزود: سد مروک در بالادست رودخانه شهر دورود ( تیره رود) قرار داد که با اتصال رودخانه سیلاخور ( متشکل از دو رودخانه آبسرده و ونایی) به رودخانه دورود، حجم بسیاری آب وارد این رود می شود.

وی ادامه داد: مجموع ظرفیت خروجی تیره رود ۴۰۰ متر مکعب در ثانیه است که چنانچه ۱۰۰ میلی متر بارندگی رخ دهد ۷۰۰ تا ۸۰۰ متر مکعب ( حدود ۲ برابر ظرفیت) وارد تیره می شود که این امر منجر به طغیان رود و ورود آن به منازل حاشیه ای خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۲۰ هزار نفر روستاییان مسیر سیلاب باید جابجا شوند اضافه کرد: در این راستا به اهالی هشدار داده شده، محل های اسکان و آذوقه لازم تامین شد و اهالی در حال جابجایی هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.