کودکان در جنگل های خسرج حمیدیه

اهالی روستاهای خسرج حمیدیه این روزها به خاطر حفاظت از دام‌هایشان به اردوگاه نرفتند و در تپه‌های شنی و جنگل ساکن شده اند.

به گزارش جمهوریت ;

اهالی روستاهای خسرج حمیدیه این روزها به خاطر حفاظت از دام‌هایشان به اردوگاه نرفتند و در تپه‌های شنی و جنگل ساکن شده اند.

در این میان کودکان با شرایط بدتری از جمله گزش حشرات و نیش پشه روزگار می‌گذرانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.