بستن چشم در نماز اشكال دارد؟

هنگام نماز خواندان چشم نمازگزار بهتر است نه کاملا بسته باشد ونه کاملا باز، وهر دو مورد مکروه است.بلکه چشم انسان نيمه باز باشد.هنگام نماز خواندان چشم نمازگزار بهتر است نه کاملا بسته باشد ونه کاملا باز، وهر دو مورد مکروه است.بلکه چشم انسان نيمه باز باشد.

به گزارش جمهوریت؛ هنگام نماز خواندان چشم نمازگزار بهتر است نه کاملا بسته باشد ونه کاملا باز، وهر دو مورد مکروه است.بلکه چشم انسان نيمه باز باشد.

و مستحب است در حال قرائت، نگاهش به محل سجده باشد.
در حال قنوت، نگاهش به کف دست،
در حال رکوع نگاهش به مابین پاها،
در حال سجده نگاهش به نوک بینی،
و در حال تشهد نگاهش به دامن (محل ران ها) باشد.

اما فلسفه این دستورات چیست؟

دقیق و مطمئن که نمیشه گفت…! ولی شاید از این باب باشه که:

اندامی که بيشترين فشار را به مغز وارد می کند چشم است. بيشتر فعاليت های روزانه مغز مربوط به دستگاه بينايی است که دائما در حال گزارش کردن ديدنی ها وحجم و رنگ و ديگر جزئيات آن به مغز است. از همين روست که می بينيم افراد نابينا مغز و حافظه بهتر و قوی تری نسبت به بينايان دارند.

اين که به ما دستور داده اند چشمانمان را در نماز باز نکنيم شاید از این جهت باشد که باز بودن و فعاليت چشم، بخشی از قوای مغز را به کار می گيرد و به همان نسبت از تمرکز فکر و اقبال و توجه ما در نماز می کاهد.

البته نهی از بستن چشم هم شايد به دلايل ايمنی باشد که اين نيز به نوبه خود از الطاف خدای متعال است.

و اما دستوراتی که در مورد نگاه کردن به محل سجد و… وارد شده است، شاید از این باب باشد که همه این حالت های ذکر شده، نوعی تواضع و فروتنی را نمایان می سازد.

و البته اگر فرضا در جای شلوغی باشیم و چاره ای جز نماز خواندن در آنجا نداشته باشیم، و باز ماندن چشم باعث حواس پرتی شود، این کراهت از بین می رود.

همانطور که در استفتائات آیت الله مکارم شیرازی چنین آمده است:

– سوال: آيابستن چشم در نماز اشكال دارد؟ اگر با اين كار بتوان توجه بيشتري به خدا داشت آيا مشكلي ندارد؟
– پاسخ: اين كار كراهت دارد مگر اين كه تنها راه رسيدن به حضور قلب باشد.

و البته صرف نظر از این مساله، مستحب است انسان در محلی که صر و صدا و رفت و آمد نیست نماز بخواند و از جاهایی که باعث حواس پرتی می شود، دوری کند.

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.