امروز ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۹:۰۱ ق.ظ

تعبیر دیدن خواب مار با رنگ های مختلف

خواب حالتی است که در آن هوشیاری نسبت به محرک‌های محیطی کاهش پیدا می‌کند، حالتی مانند کما، خواب زمستانی و مرگ است که به سرعت بازیابی می‌شود.خواب حالتی است که در آن هوشیاری نسبت به محرک‌های محیطی کاهش پیدا می‌کند، حالتی مانند کما، خواب زمستانی و مرگ است که به سرعت بازیابی می‌شود.

خواب حالتی است که در آن هوشیاری نسبت به محرک‌های محیطی کاهش پیدا می‌کند، حالتی مانند کما، خواب زمستانی و مرگ است که به سرعت بازیابی می‌شود. یکی از مسائلی که همیشه ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند، موضوع عجیب خواب دیدن است. دانشمندان به روش‌های مختلفی توانسته اند از لحاظ علمی تا حدودی به کشف و شهود درباره این موضوع برسند اما هنوز به درک کاملی از فرآیند خواب دیدن و اینکه دقیقا چه اتفاقی برای بدن و ذهن می‌افتد نرسیده‌اند. تعبیر خواب از گذشته تا کنون همیشه موضوعی بوده که افراد زیادی را درگیر خود کرده است. این موضوع انقدر ریشه عمیقی دارد که به برخی افراد ویژگی معبر بودن اطلاق می‌شود. معبران برای هر پدیده‌ای که در خواب رویت می شود تعابیر مختلفی ارائه کرده‌اند. یکی از خواب‌های معمول و متدوالی که دیده می‌شود خواب مار است. بی اغراق می‌توان گفت همه آدم ها در زندگی‌شان حداقل یک بار خواب مار می‌بینند. از همین رو افراد متخصص در این زمینه تعابیر متفاوتی برای دیدن مار در خواب بیان کرده‌اند. در ادامه به بررسی تعبیر برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.

 

کلیت تعبیر خواب مار

دشمن پنهان. زندگاني. سلامتي. پادشاهي. سپه سالاري. دولت، زن. مراد. پسر. سيلاب.

 

 

تعبیر خواب خواب مار از دیدگاه برخی بزرگان

کاندورن: دیدن خواب مار بیانگر انگیزه خلاقانه فرد نسبت به خرد و حکمت است. او بر این باور است که تعبیر خواب مار بسته به نظر هر فردی دارد که از خواستگاه فرهنگی‌اش بر‌می‌آید.کما اینکه در بخشی از غرب مار را به عنوان موجودی ترسناک تلقی می‌کنند. اما در بخشی از شرق به مار احترام می‌گذارند.

ابن سیرین: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

ابراهيم کرماني: اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

منوچهر مطيعي تهراني: مار،خطر يا دشمن خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد. برخي نوشته اند، مار ثروت است و دارائي نهفته و موجود که در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد. اين تعبير از آنجا ريشه مي گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاک و ويرانه هاي قصور کهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي کنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بي اطلاع هستيم.گفتم که مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند. چندين حيوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را کشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيد.

 

تعبیر خواب مار در حالت‌های مختلف:

-وقتی مار از بدن خارج می‌شود:  اگر مار از سوراخ دهان و گوش و یا آلت تناسلی مرد مار خارج شود نشانه این است که فرزند فرد دشمن اش خواهد شد. یا  اگر فرد خواب ببینید که مار وارد مقعداش شده نشانه زیان و ضرر خواهد بود.

-وقتی چند مار در مکانی روی هم انباشته شده باشد: شخصی بزرگ باعث غم و اندوه می‌شود. (ابن سیرین)

-وقتی فرد در حال گرفتن یا درگیری با مار باشد: دعوا و درگیری با دشمن که اگر مار بر فرد غلبه کند، یـعـنـی دشمن پیروز می‌شود و اگر فرد بر مار غلبه کند به معنی پیروزی در دریری و مشاجره است. (ابن سیرین)

– وقتی فرد در حال کشتن مار باشد: شکست دشمن. (ابن سیرین)

– وقتی مار در حال فرار باشد: ضعف دشمن (ابراهیم کرمانی)

-وقتی مار از آسمان ببارد: آن سرزمین به عذاب الهی گرفتار خواهد شد (ابراهیم کرمانی)

-سوار شدن بر مار: به معنی فرمانبردار بودن دشمن (جابر مغربی)

-مارگزیدگی: نشانه خیانت، مشکلات خانوادگی و کاری و یا شکست رابطه عاشقانه

-خفه شدن با پیچیده شدن مار دور گردن: به معنی موقعیتی سرکوب کننده، اجباری و خطرناک

-دیدن خواب مرده: نشانه نماد مثبت، وسوسه،ترس و یا فریب، وسوسه

-دیدن مار دو سر: نشانه مشکلات سرکوب شده در زندگی شخصی و ترس

 

تعبیر خواب مار بر اساس رنگ آن:

  1. مار سبز: تعبیر دیدن مار سبز یعنی دشمن فرد  زاهد و درستکار و پرهیزکار است.

  1. مار سیاه: تعبیر دیدن مار سیاه تعبیرش دشمن بسیار زیاد است.

  1. مار سفید: تعبیر دیدن مار سفید تعبیرش بزرگی و عظمت است.

  1. مار قرمز:تعبیر دیدن مار قرمز یعنی دشمن فرد خوش‌گذران است.

  1. مار زرد: تعبیر دیدن مار زرد یعنی دشمن فرد  زرد چهره و شبیه آدم‌های مریض است.

تعبیر خواب مار از زبان پیامبران و ائمه:

  • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است، یـعـنـی زکوت مال خود را نمی‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ… _ … چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران-۱۸۰).
  • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مار عبارتند از: خواسته و مراد/ پسر/ سیل/ دشمن مخفی/ زندگانی/ کامیابی/ زن/ سلامتی/ پادشاهی/ سپه‌سالاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.