تعبیر خواب ماهی/ جزئیات و شرایط مختلف ماهی در خواب

فروید انسان را به مثابه کوه یخی تلقی می‌کند که قسمت خودآگاه او تنها نوک آن محسوب می‌شود و بقیه آن کوه ناخودآگاه‌اش است.

 

فروید انسان را به مثابه کوه یخی تلقی می‌کند که قسمت خودآگاه او تنها نوک آن محسوب می‌شود و بقیه آن کوه ناخودآگاه‌اش است. با این تصور می‌گوید قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه هر فردی در خواب هوشیار می‌شود. همین فرض باعث شد که معمولا اکثر روانشناسان برای حل مشکلات روحی به موضوع خواب‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. خواب دیدن همیشه برای بشر موضوعی ناشناخته بوده و به سبب آن موضوع تعبیر خواب یکی از پر رمز و رازترین‌ کارهایی بوده که به آن پرداخته شده است. در این مطلب سعی بر آن شده تا هر آنچه درباره تعبیر خواب ماهی که یکی از پرتکرارترین خواب‌هاست،گفته و نوشته شده توضیح داده شود.

کلیت تعبیر خواب ماهی

روزی: یوسف نبی علیه السلام می‌گوید دیدن ماهی روزی است.

دختر دوشیزه: جابر مغربی می‌گوید اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.

غنیمت: جابر مغربی می‌گوید دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود.

 غم و اندوه: حضرت دانیال می‌گوید اگر دیدید ماهی های تازه و بزرگ بسیاری دارید، تعبیرش غنیمت است و تعبیر ماهی کوچک غم.

تعبیر خواب ماهی

تعبیر ماهی در خواب نشانه خوبی است و در واقع پیش بینی اتفاقات خوب در زندگی می باشد. تعبیر تانکر پر از ماهی در خواب نشانه عشق و تجارت و موفقیت است. تعبیر دیدن ماهی در حوض نشانه خوبی نیست. ایت خواب ممکن است نشانه سقط جنین باشد. خصوصا اینکه حوض کوچک باشد. تعبیر خواب ماهی مرده نشانه ناراحتی است.

حالات مختلف دیدن خواب ماهی

 1. اگر فرد خواب ببیند که در شکم ماهی مروارید پیدا کرده ، تعبیرش فرزند پسر است.
 2. اگر فرد خواب ببیند که کسی ماهی شور و خشک به او می‌دهد نشانه آن است که بزرگی به او ظلم می‌کند .
 3. اگر فرد خواب ببیند که ماهی از دهانش بیرون می‌آید ، نشانه آن است که شخصی در اطراف او بسیار دروغ می‌گوید.
 4. اگر فرد خواب ببیند که ماهی از آلت تناسلی بیرون می‌آید نشانه تولد فرزند دختر است.
 5. اگر فرد خواب ببیند که ماهی فروش شده است نشانه کسب سود و منفعت است.
 6. اگر فرد خواب ببیند که ماهی‌ها حرف می‌زنند نشانه آن ا‌ست که رازی برملا خواهد شد.
 7. اگر فرد خواب ببیند که ماهی مرده است نشانه آن است که در اثر اتفاق سختی ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهد و  در حالت کلی نشانه غم و اندوه است.
 8. اگر فرد خواب ببیند که ماهی را گرفته و بعد رهایش می‌کند تعبیرش این است که از لحاظ روحی و روانی تحت فشار است که این فشار می‌تواند ناشی از فشار کاری باشد.
 9. اگر فرد خواب ببیند که شخص سومی ماهی گرفته نشان دهنده این است که از آن شخص ثالث به وی سود خوبی خواهد رساند.
 10. اگر فرد خواب ببیند که ماهی را با دست گرفته است نماد آن است که از فرصت‌های پیش‌رو کمال استفاده را خواهد کرد مخصوصا اگر ماهی بزرگ و سالم باشد.
 11. اگر فرد خواب ببیند که در آن پختن ماهی واضح باشد ممکن است که نشانه خوبی نباشد. این خواب پیش بینی می‌کند که فرد به دلیل مشکلات زندگی استرس دارید و ناامید شده است. گاهی اوقات این خواب به تغییر چشم انداز در زندگی اشاره می‌کند. به این معنی است که همه شرایط آماده است تا تغییری جدید رخ دهد.
 12. اگر فرد خواب ببیند که در حال خریدن ماهی است نشانه اطلاعات غلط است. البته برای این خواب تعبیر دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند نماد این است که در آینده با مشکل کوچکی مواجه می‌شود و البته در این چالش سخت پیروز می‌شود.
 13. اگر فرد خواب ببیند که دارد ماهی پاک می‌کند نشانه خوبی است. این خواب نشان دهنده فعالیت‌های سرگرم‌کننده و هیجان انگیز در آینده است.
 14. اگر فرد خواب ببیند که در بازار ماهی فروشان است نماد این است که به زودی به خواسته خود در زندگی خواهید رسید و اگر از همان بازار خرید کند تعبیرش این است که ارثیه فامیلی خوبی به او می‌رسد.
 15. اگر فرد خواب ببیند که دارد با ماهی صحبت می‌کند نشانه خوبی نیست و نشان دهنده مشکلات ارتباطی شما با دیگران است.
 16. اگر فرد خواب ببیند که تن ماهی موجود است نشانه صرفه جویی در پول او است. به عبارت دیگر برای سرمایه‌گذاری‌های کاری پیش‌رو باید پول زیادی پس انداز کند
 17. اگر فرد خواب ببیند که ماهی تازه پخته می‌خورد ، نشانه آنست که به همان اندازه، مال به دست می‌آورد
 18. اگر فرد خواب ببیند که دارد ماهی می‌کشد نشانه خوبی است و بیانگر این است که در آینده نزدیک موفقیت‌های زیادی کسب می‌کند.
 19. اگر فرد خواب ببیند که ماهی به او حمله می‌کند نماد مشکلات عاطفی در زندگی است. این خواب نشانه این است که زندگی از کنترل شما خارج شده است و شما برخی از احساسات خود را سرکوب کردهاید . اگر ماهی بزرگ بود تعبیرش این است که دشمن قدرتمندی دارید و به همین دلیل مدام از آن ها به شما آسیب می رسد. سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید و درمقابل دشمنانتان ضعیف نباشید.
 20. اگر فرد خواب ببیند که قلاب ماهی‌گیری دارد نشان دهنده نیاز به  گرفتن و چنگ زدن و تلاش برای به دست آوردن چیزی است.

تعبیر خواب ماهی های مختلف

تعبیر خواب ماهی قزل آلا

 ماهی قزل آلا نشانه روی آوردن اقبال و شانس است.

تعبیر خواب ماهی قرمز

تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه ازدواج با یک فرد ثروتمند است. تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه خوش شانسی، بزرگی و شکوه در زندگی است.

تعبیر خواب ماهی سفید

تعبیر ماهی سفید در خواب نشانه خوبی است. به زودی از کسی که دوست دارید پیامی به شما خواهد رسید که شما را بسیار خوشحال خواهد کرد. دیدن خواب ماهی سفید نشانگر بخت و اقبال است .

ماهی سیاه

تعبیر دیدن ماهی سیاه در آب زلال نشانه بدست آوردن موقعیت شغلی ایده‌آل است.

تعبیر خواب ماهی زرد

تعبیر دیدن ماهی زرد در خواب نشانه پول و مال و ثروت است .

تعبیر خواب ماهی طلایی

Tropical golden fish in aquarium.

ماهی طلایی در خواب نشانه ازدواج موفق خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.