امروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۴ ق.ظ

تصویب «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته»

هیات دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.

به گزارش جمهوریت ;

تصویب «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته»

هیات دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.

به گزارش ایلنا، این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.

برای مشاهده مصوبه فوق اینجا را ببینید. 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.