شكل‌گيري اكوسيستم حمايت از شركت‌هاي خلاق

وي همچنين درخصوص قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان تصريح كرد: در سال‌هاي اخير در كشور ما قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و آيين‌نامه مرتبط با آن، فضاي مساعدي را براي توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان را فراهم كرده است به طوري كه در حال حاضر بيش از ۳۵۰۰ شركت در اين عرصه حضور دارند و بيش از ۴۰ درصد از اين شركت‌ها در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و مخابرات فعال هستند كه بخش قابل ملاحظه‌اي هستند كه حجم تراكنش‌ها و تبادلات مالي اين شركت‌ها نيز نسبت به حجم فعاليت‌ مالي كل شركت‌هاي دانش‌بنيان عدد قابل توجهي است.

به گزارش جمهوريت به نقل از روابط عمومي ستاد توسعه فناوري اطلاعات،‌ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مهدي فقيهي دبير ستاد توسعه فناوري اطلاعات،‌ ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با اشاره به نقش اقتصاد دانش بنيان در توسعه كشور، گفت: دستيابي به توسعه و اقتصاد دانش‌بنيان از طريق توسعه شركت‌هاي دانشي و شركت‌هاي حاضر و فعال در اين حوزه شكل مي‌گيرد.

وي همچنين درخصوص قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان تصريح كرد: در سال‌هاي اخير در كشور ما قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان و آيين‌نامه مرتبط با آن، فضاي مساعدي را براي توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان را فراهم كرده است به طوري كه در حال حاضر بيش از ۳۵۰۰ شركت در اين عرصه حضور دارند و بيش از ۴۰ درصد از اين شركت‌ها در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و مخابرات فعال هستند كه بخش قابل ملاحظه‌اي هستند كه حجم تراكنش‌ها و تبادلات مالي اين شركت‌ها نيز نسبت به حجم فعاليت‌ مالي كل شركت‌هاي دانش‌بنيان عدد قابل توجهي است.

فقيهي ادامه داد: قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان،‌ مزايا و تسهيلاتي را براي فعاليت شركت‌هاي دانش‌بنيان در نظر گرفته است كه اين مزايا شامل فعاليت‌هايي است كه براساس يك طرح دانش‌بنيان شكل گرفته و موارد آن براساس قانون تعريف شده است.

وي درخصوص حمايت‌هاي و تسهيلات قابل ارائه به شركت‌هاي دانش بنيان گفت: مزايايي كه شامل شركت‌هاي دانش بنيان مي‌شود شامل معافيت‌هاي مالياتي،‌ معافيت‌هاي گمركي، تسهيلات و اختصاص منابع مورد نياز اين شركت‌ها، تسهيلات در قالب خدمت سربازي و مواردي از اين دست است كه در قانون به آن اشاره شده است.

دبير ستاد توسعه فناوري اطلاعات،‌ ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در خصوص حمايت از شركت‌هاي خلاق و فناور نيز توضيح داد: در بررسي‌هايي كه در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري انجام گرفت، مشخص شد بخش قابل توجهي از شركت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات شامل حال قانون حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان نمي‌شوند كه براساس تصميمي كه در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اتخاذ شد، مقرر گرديد تا اكوسيستم جديدي براي حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنياني كه در قالب اين قانون نمي‌گنجند تعريف شود كه اين اكوسيستم تحت عنوان اكوسيستم حمايت از شركت‌هاي خلاق و فناور نامگذاري شد.

وي در تشريح اين اكوسيستم يادآور شد: براساس اكوسيستم حمايت از شركت‌هاي خلاق و فناور،‌ شركت‌هايي كه داراي خلاقيت و نوآوري هستند اما شرايط قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان نمي‌گنجند مي‌توانند در قالب شركت‌هاي خلاق و فناور در اين عرصه حضور يابند و مجوز خود را از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري دريافت كنند.

فقيهي خاطرنشان كرد: شركت‌هايي كه نوآوري دارند و از طريق اين نوآوري مي‌توانند جلوي خروج ارز از كشور را گرفته و اشتغال‌زايي كنند در فهرست شركت‌هاي خلاق و فناور قرار مي‌گيرند و مي‌توانند از حمايت‌ها و تسهيلات اين بخش استفاده كنند.

دبير ستاد توسعه فناوري اطلاعات،‌ ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري درخصوص چگونگي بهره‌مندي از تسهيلات قابل ارائه به شركت‌هاي خلاق و فناور، گفت: شركت‌هاي خلاق و فناور براي استفاده از حمايت‌ها مي‌توانند به وب‌سايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بخش شركت‌هاي خلاق مراجعه كنند و درخواست خود را از طريق سامانه الكترونيك يا به صورت مكاتبه فيزيكي با ستاد توسعه فناوري اطلاعات، ارتباطات و فضاي مجازي و ستاد فناوري‌هاي نرم معاونت علمي و فناروي رياست جمهوري انجام دهند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.