شروط قسم خوردن

در این مطلب قصد داریم شما را با مبحث قسم خوردن و شکستن قسم آشنا نماییم.در این مطلب قصد داریم شما را با مبحث قسم خوردن و شکستن قسم آشنا نماییم.

در این مطلب قصد داریم شما را با مبحث قسم خوردن و شکستن قسم آشنا نماییم و در این راستا سوالی به شرح زیر مطرح نموده ایم که شروط قسم خوردن را توضیح می دهد.

شرایط قسم خوردن چیست و اگر كسی قسمش را بشكند باید چه مبلغی بر اساس نرخ امروز به فقیر بدهد؟

پاسخ:

 قسم چند شرط دارد:

اول: كسى كه قسم می‏ خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روى قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و كسى كه مجبورش كرده‏اند درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد یا بى اختیار قسم بخورد.

 

دوم: كارى را كه براى آن قسم می ‏خورد باید حرام یا مكروه نباشد، و كارى را كه قسم می خورد ترک كند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كار مباحى را بجا آورد یا ترک كند، چنانچه آن فعل یا ترک از نظر عقلا رجحان داشته باشد، یا براى شخص او مصلحتى دنیوى داشته باشد، قسمش صحیح است.

 

سوم: به یكى از اسمهاى خداوند عالم قسم بخورد كه به غیر ذات مقدس او گفته نمى‏شود، مانند خدا، و اللّه‏، یا خدا را به صفات و افعالى یاد كند كه مخصوص اوست مثلاً بگوید: قسم به آن كسى كه آسمانها و زمین را آفرید، و نیز اگر به اسمى قسم بخورد كه به غیر خدا هم می گویند، ولى بقدرى به خدا گفته مى‏شود كه هر وقت كسى آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر مى‏آید، مثل آنكه به خالق و رازق قسم بخورد، صحیح است، بلكه اگر به اسمى قسم بخورد كه فقط در مقام قسم خوردن ذات حق از آن به نظر مى‏آید، مثل سمیع و بصیر باز هم قسمش صحیح است.

 

چهارم: قسم را به زبان بیاورد، ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است، و كسى كه قادر بر تكلم نیست، اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد كند كافى است، بلكه قادر بر تكلم نیز اگر بنویسد ـ بنابر احتیاط واجب ـ ، باید به آن عمل كند.

 

پنجم: عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد، و اگر موقعى كه قسم می ‏خورد ممكن نباشد و بعداً ممكن شود، كافى است، و اگر موقعى كه قسم مى‏خورد ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتى كه عاجز مى‏شود قسم او بهم مى‏خورد، و همچنین است اگر بقدرى مشقت پیدا كند كه نشود آن را تحمل كرد، و این عجز اگر به اختیار او باشد، یا بدون اختیار ولى او در تأخیر از زمان قدرت عذرى نداشته باشد، گناه كرده و كفاره واجب است.

کفاره اطعام هر فقیر، ۷۰۰ تومان است.

 

منبع: تبیان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.