نقش سیدحسن نصرالله در آزادی نزار زاکا

به گفته‌ی سخنگوی شورایعالی امنیت ملی نزار زاکا به درخواست میشل عون و با وساطت سید حسن نصرالله آزاد شده است.

به گزارش جمهوریت ;

به گفته‌ی سخنگوی شورایعالی امنیت ملی نزار زاکا به درخواست میشل عون و با وساطت سید حسن نصرالله آزاد شده است.

به گزارش ایران و به نقل از العهد کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت:

جمهوری اسلامی ایران “نزار زکا”  شهروند لبنانی تحت بازداشت در ایران را در چارچوب همکاری دو جانبه با لبنان، اظهار حسن نیت و تقویت پیوندها میان دو ملت آزاد کرد

هیچ کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشت و این اقدام صرفا بنا به درخواست “میشل عون” رئیس جمهور لبنان و وساطت “سید حسن نصرالله” دبیرکل حزب الله لبنان انجام گرفت.

باتوجه به نقش مهم و مؤثر آقای میشل عون در حمایت از جریان مقاومت در لبنان به درخواست وی پاسخ مثبت داده شد.

برخوردی که طی مدت بازداشت در تهران با “نزار زکا” صورت گرفت به طور کامل با معیارهای قانونی و رعایت حقوق قضائی و انسانی محکومان مطابق بود و حتی خدمات و تسهیلاتی که به او ارائه شد، بیشتر از خدماتی بود که به دیگر زندانیان ارائه می شود.

براساس مستندات دستگاه امنیتی ایران، نزار زکا با دستگاه اطلاعات آمریکا علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته وپس از سپری کردن۴ سال از مدت محکومیت ۱۰ ساله با ارائه وثیقه از امتیاز آزادی مشروط استفاده کرد.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.