امروز ۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۰ ب.ظ

گزارش درآمد مدیران صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌ها [جدول]

گزارش حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های زیرمجموعه‌ی آن در سایت این صندوق منتشر شد.

به گزارش جمهوریت ;

گزارش حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های زیرمجموعه‌ی آن در سایت این صندوق منتشر شد.

حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگیسمتمتوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
جمشید تقی زادهمدیر عامل (سابق *)۲۵۶,۵۹۷,۰۰۹۲۲۱,۷۳۳,۳۲۵
نعمت اله ایزدیرئیس هیئت مدیره۱۹۴,۲۸۳,۵۰۳۱۹۴,۲۶۶,۰۱۳
محمد مهدی انتشارینایب رئیس هیئت مدیره۲۰۸,۹۴۳,۸۴۶۱۸۲,۰۷۳,۹۷۷
کمال‌ الدین پیر مؤذنعضو هیئت مدیره۲۱۷,۸۰۴,۷۰۰۱۸۲,۸۳۸,۶۰۰
سید علیرضا سیاسی رادعضو هیئت مدیره۱۸۷,۳۳۲,۹۲۰۱۷۱,۸۶۹,۸۶۹
علی اکبر عرب مازارعضو هیئت مدیره۱۹۰,۷۶۹,۵۸۲۱۶۹,۷۹۷,۵۹۹
(*) با توجه به عدم موافقت مدیر عامل جدید صندوق با افزایش سنواتی حقوق مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق، هنوز احکام حقوق سال ۹۸ صادر نشده است.

حوزه فعالیت هلدینگ : حمل و نقل، صنعت و معدن، گردشگری و سایر

گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه ‏گذاری آتیه صبا در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگیسمتمتوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
ولی آذروشمدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (*)۶۳۱,۰۷۰,۱۲۴۵۳۹,۹۶۵,۲۲۱
علی محمد علیخان زادهرئیس هیئت مدیره (**)۵۱۲,۴۷۸,۶۹۲۴۴۶,۲۲۶,۰۸۷
سید علیرضا میرنیاعضو هیئت مدیره۲۷۱,۴۰۴,۱۴۷۲۲۱,۴۹۷,۴۳۶
اعضای غیر موظف
علیرضا بیگدلی آذریعضو هیئت مدیره۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۶۰۰,۰۰۰
(*)مجموع حقوق ومزایای ایشان در سال ۱۳۹۷ به‏ صورت ناخالص برابر ۵,۲۱۳,۵۸۱,۴۸۶ ریال و به‏ صورت خالص برابر ۴,۳۵۶,۲۴۸,۶۴۷ ریال بوده است. علاوه بر این، ایشان در سال ۱۳۹۷ بابت پاداش عملکردسال ۱۳۹۶ مبلغ ۲,۱۲۳,۳۳۴,۰۰۰ ریال به ‏صورت خالص دریافت نموده است. بنابراین، مجموع دریافتی ایشان در سال ۹۷  به ‏صورت خالص ۶,۴۷۹,۵۸۲,۶۴۷ ریال بوده است. ایشان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ برکنار شده است.
(**) مجموع حقوق ومزایای ایشان در سال ۱۳۹۷ به ‏صورت ناخالص برابر ۴,۳۰۱,۳۰۱,۷۸۱ ریال و به ‏صورت خالص برابر ۳,۶۹۱,۱۱۴,۷۷۷ ریال بوده است. علاوه بر این، ایشان در سال ۱۳۹۷ بابت پاداش عملکردسال ۱۳۹۶ مبلغ ۱,۶۶۳,۵۹۸,۲۶۸ریال به‏ صورت خالص دریافت نموده است. بنابراین، مجموع دریافتی ایشان در سال ۹۷  به‏ صورت خالص ۵,۳۵۴,۷۱۳,۰۴۵ ریال بوده است.

حوزه فعالیت هلدینگ : نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد و سایر

گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‏ گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگیسمتمتوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
محمد رضا رستمیمدیر عامل و عضو هیئت مدیره۳۱۷,۸۶۰,۱۲۲۲۳۰,۵۰۰,۹۵۶
حجت اله اسماعیلیعضو هیئت مدیره۲۲۳,۷۳۲,۶۸۷۱۸۴,۹۲۵,۰۰۰
اعضای غیر موظف
محمد مهدی نواب مطلقرئیس هیئت مدیره (*)۹۷,۹۱۶,۶۶۷۹۴,۶۶۶,۶۶۷
منصور حقیقت پورنایب رئیس هیئت مدیره (**)۸۹,۵۸۳,۳۳۳۸۶,۳۳۳,۳۳۳
احمد صیفی کاران قمعضو هیئت مدیره (**)۸۹,۵۸۳,۳۳۳۸۶,۳۳۳,۳۳۳
(*) ایشان در سال ۹۷ غیر از حق حضور ماهانه، بابت پاداش مجمع سال ۹۶ مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت کرده اند. مجموع دریافتی ایشان به‏ صورت خالص مبلغ ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است که متوسط ماهیانه آن در جدول درج شده است.
(**) ایشان در سال ۹۷ غیر از حق حضور ماهانه، بابت پاداش مجمع سال ۹۶ مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت کرده اند. مجموع دریافتی ایشان به ‏صورت خالص مبلغ ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است که متوسط ماهیانه آن در جدول درج شده است.

حوزه فعالیت هلدینگ : صنایع غذایی و کشاورزی

حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‏ گذاری صبا جهاد در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگیسمتمتوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
علی رومیمدیر عامل (سابق)۲۶۲,۰۵۰,۴۴۷۲۱۱,۱۶۲,۲۳۰
فخراله مولاییمدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (*)
مسعود حسین زاده وجدانیرئیس هیئت مدیره۲۴۷,۳۸۴,۱۸۵۲۱۹,۲۵۶,۰۵۰
اعضای غیر موظف
حمزه رستم پور کاکرودیعضو هیئت مدیره۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰
مهرنوش امجدی گلپایگانیعضو هیئت مدیره۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰
علی حاج آقا پورعضو هیئت مدیره۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰
(*) بر طبق گزارشات واصله، ایشان در سال ۱۳۹۷ همزمان مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد بوده‏ اند و از شرکت سرمایه‏ گذاری صبا جهاد دریافتی نداشته اند.

حوزه فعالیت هلدینگ : بیمه ، بانک، خدمات مالی و سرمایه گذاری

حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگیسمتمتوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
محمود طهماسبی کهیانیمدیر عامل و عضو هیئت مدیره۲۶۰,۹۵۴,۷۲۸۱۹۳,۲۳۸,۶۸۷
اعضای غیر موظف
محمد نادر خمجانیرئیس هیئت مدیره
حسین پناهیانعضو هیئت مدیره۶,۰۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
رضا تهرانیعضو هیئت مدیره۶,۰۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.