انتشار کتاب توسعه حرفه‌ای نمایندگان مجلس

کتاب" توسعه حرفه‌ای نمایندگان مجلس" ترجمه دکتر حمیدرضا عسگری ده‌آبادی و دکتر غلامرضا رسولی‌زاده و با یادداشتی از دکتر محمد آشوری تازیانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی منتشر شد.کتاب" توسعه حرفه‌ای نمایندگان مجلس" ترجمه دکتر حمیدرضا عسگری ده‌آبادی و دکتر غلامرضا رسولی‌زاده و با یادداشتی از دکتر محمد آشوری تازیانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش جمهوریت به نقل از خانه ملت ، کتاب توسعه حرفه‌ای نمایندگان مجلس نوشته کالین لویس و کن کاگیل ترجمه دکتر حمیدرضا عسگری ده‌آبادی و دکتر غلامرضا رسولی‌زاده و یادداشتی از دکتر محمد آشوری تازیانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر که در ابتدای این کتاب به رشته تحریر درآمده، منتشر شد.
انتشار کتاب توسعه حرفه‌ای نمایندگان مجلس
بخشی از یادداشت دکتر محمد آشوری تازیانی در ابتدای کتاب مذکور چنین است:
مجلس در همه کشورهای دنیا، چنانچه با رای واقعی مردم شکل گرفته باشند، نماد و مظهری از مردم سالاری اند. این قاعده در کشور ما نیز صادق است و مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از قوای سخه گانه نظان مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقشی مهم و چشمگیر در اداره امور کشور ایفا می کند. به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، مجلس در راس همه امور قرار دارد.
این سخن ماندگار، اوج اعتقاد به مردم سالاری را نشان می‌دهد از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز مجلس جایگاه والایی در نظام اسلامی دارد و مهم‌ترین مظهر مردم سالاری دینی محسوب می‌شود.
همچنین براساس این گزارش ؛ کتابخانه، موزه و مرکز استاد مجلس شورای اسلامی کتاب “راهنمای نگارش و ویرایش” نوشته دکتر غلامرضا رسولی‌زاده و محمد حاجی رحیمی را به تازگی منتشر کرده است.
انتشار کتاب توسعه حرفه‌ای نمایندگان مجلس
کتاب “راهنمای نگارش و ویرایش” در سه بخش تنظیم شده که هر یک ناظر به نیازی است که هر نویسنده با آن مواجه است. از آنجا که نگارندگان این کتاب نگاهشان بیشتر معطوف به مکاتبات اداری بوده، سعی شده است این سه بخش در عین استقلال در هم تنیدگی داشته باشد و نویسنده را به مقصود اصلی که- همان ایجاد ارتباط موثر و انتقال صحیح پیام است- برساند.
بخش‌های این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده است که خواننده را گام به گام و از ابتدایی‌ترین قدم‌ها به سوی ارائه متن از هر لحاظ مطلوب برساند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.