بهترین خبرنگاران و خبرسازان

چون خبرنگار از مردم و صدای مردم و چشم وگوش مردم و کار خبرنگاران هم روز و ساعت خاصی ندارد بنابراین ،روز خبرنگار روز مردم و همه روزها روز خبرنگار است .چون خبرنگار از مردم و صدای مردم و چشم وگوش مردم و کار خبرنگاران هم روز و ساعت خاصی ندارد بنابراین ،روز خبرنگار روز مردم و همه روزها روز خبرنگار است .

جمهوریت : رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در مراسم روز خبرنگار در کرمان(سیرجان) با تبریک این روز گفت: شهدا بهترین‌خبرنگاران و خبرسازان هستند؛ آنها هم #خالق بهترین خبرها و هم راوی صادق آنهستند.

دکتر اکبرن صراللهی افزود: بهترین‌خبرنگار و خبر راباید در شهدا و سیره آنان جستجو کرد چرا کهآنان هم خالق خبر و هم راوی صادق اخبارخوباز جنس حق ، ایثار ، دفاع انسانیت،حقوق بشرو ارزش‌های اخلاقی و انسانی هستند .

نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری با تجلیل از شهید محمود صارمی ، به شهدای عرصه رسانه اشاره کرد و گفت: در روز خبرنگار و مناسبت نامگذاری آن یعنی شهادت شهیدصارمی ، لازم است از همه شهدای والامقام ازجمله خبرنگاران شهید فاجعه منا، دفاع مقدسو مدافع حرم یاد شود.

رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانههمچنین با اشاره به محدود نبودن کار خبرنگاران به ساعت و روز خاص گفت : اگر چه روز خبرنگار، نمادین است اما نباید به خبرنگاران و یک روز محدود نیست بلکه چون خبرنگار از مردم و صدای مردم و چشم وگوش مردم و کار خبرنگاران هم روز و ساعت خاصی ندارد بنابراین ،روز خبرنگار روز مردم و همه روزها روز خبرنگار است .

نصراللهی با تاکید بر ضرورت مردمی بودن خبرنگاران و توجه به مشکلات مردم گفت : اگر خبرنگاران از مردم نباشند و راوی زندگی و مشکلات مردم و به دنبال راه حل آن نباشند، خبرنگار نیستند.

رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه با اشاره به ضرورت حمایت از خبرنگاران گفت کاررسانه‌های‌متعهد، ارزشمند و مقدس و عبادت است و مسئولان باید با توجه به مقدس بودن کار خبرنگاران ورسانه‌ها، #مدافع‌حریم و #حرم‌رسانه باشند؛آنها رامحرم و دلسوز و مشاور خود بدانند و از کمک آنها برایحل مشکلات بهره گیرند و حساب برخی از افرادی را کهفقط در کسوت‌خبرنگار در تامین معیشت و کاسبیاقتصادی و سیاسی هستند با خبرنگاران متعهد ومردمی، جدا بدانند.

نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری تولید و انتشار صرف انبوه اخبار منفی را شلیک به روح و روان و امید مردم دانست و گفت : اگرچه خبرنگاران مسئول خوب و بد اخبار نیستند و باید وقایع را همان گونه که روی داده اند منتشر و مشکلات مردم را منعکس کنند اما وظیفه دارند در کنار طرح مشکلات راهکارهای حل آن را از کارشناسان پیگیری و منتشر کنند.

رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین ضرروت تعامل رسانه‌ها و روابط‌ عمومی و آسیب‌های این تعامل به ضرروت داشتن خبرنگاران و روابط عمومی ها مسئول ، مسلط و با دغدغه و تسلط بر اصول حرفه ای اشاره و تاکید کرد : رسانه‌ها باید خبرنگارانی در تراز انقلاب اسلامی و در شان مردم داشته باشند و برای رسیدن به این هدف همه بویژه دانشگاهها باید طرح نو در اندازند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.