عکس سید محمد خاتمی روی جلد رسانه اصولگرا

عکس آقای خاتمی بر روی جلد مجله‌ی روزنامه‌ی خبرگزاری تسنیم با تیتر «تاوانِ رادیکالیسم» و با جمله‌ای از غلامحسین کرباسچی درباره‌ی او منتشر شده استعکس آقای خاتمی بر روی جلد مجله‌ی روزنامه‌ی خبرگزاری تسنیم با تیتر «تاوانِ رادیکالیسم» و با جمله‌ای از غلامحسین کرباسچی درباره‌ی او منتشر شده است

جمهوریت : خبرگزاری تسنیم از عکس سیدمحمد خاتمی رییس جمهور اسبق و لیدر جریان اصلاحات بر روی جلد شماره‌ی پی‌دی‌اف این هفته روزنامه‌ی خود استفاده کرد.

عکس آقای خاتمی بر روی جلد مجله‌ی روزنامه‌ی خبرگزاری تسنیم با تیتر «تاوانِ رادیکالیسم» و با جمله‌ای از غلامحسین کرباسچی درباره‌ی او منتشر شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.